ارسان تهویه نسیم ارسان تهویه نسیم


سرویس موتور خانه


 سرویس موتور خانه باید هرساله دو بار انجام شود به عبارتی در ابتدای شروع هر فصل سرمایشی و گرمایشی باید یکبار تمامی قطعات و تجهیزات مورد استفاده در داخل موتورخانه سرویس و عیب یابی شود ؛ این امر  از خرابی هایی  به مراتب گسترده تر و وقت گیرتر جلوگیری کرده و در تمامی روزهای سال اطمینان خاطر را برای ساکنین فراهم میکند


copy all right reserved ©