ارسان تهویه نسیم ارسان تهویه نسیم


هوا ساز


هواساز برای گرم کردن و یا سرد کردن هوای فضا استفاده میشود معمولا در فضاهای تهویه مطبوع مرکزی ادارات دانشگاه ها هتل و یا بیمارستان استفاده میشود
در این دستگاه اب سرد و یا گرم از موتورخانه فرستاده میشود و با عبور هوا از روی کوئل دمای ان تغیر کرده و به فضای مورد نظر میرود


copy all right reserved ©